Ochrana před povodněmi

Řada LA byla vytvořena spolu s typy porostů a vrtů za účelem snížení nákladů při stavbě a instalaci čerpacích stanic. 

Galvanizační anoda pro zpomalení koroze v mořské vodě a prodloužení životnosti čerpadla.

OBLASTI POUŽÍVÁNÍ: Odkalování nebo odvodňování pro průmysl, vodní chlazení v elektrárně. Vodní stavitelství, ochrana před povodněmi. Odčerpávání splaškových stok.
© 2023 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.