Stavebnictví ve veřejné sféře

Určeno pro stavebnictví a stavební inženýrství: díky snadné přenositelnosti, dvojitému vnějšímu plášti a motoru s vodním chlazením lze toto čerpadlo stejně jako odvodňovací čerpadla provozovat při nízkých hladinách vody.

OBLASTI POUŽÍVÁNÍ: Stavební inženýrství, odvodňování, stavba tunelů, zemní práce, těžba a kanalizace. Odvodňování průmyslových odpadních vod nebo recyklace kapalin obsahujících sedimenty pevných látek pro štěrkovny a úpravny písku a štěrku.
© 2023 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.